ביקורת פנימית

משרדנו מעניק שירותי ביקורת פנים לחברות, עמותות וארגונים אשר מטרתם הינה ווידוא קיומם של תהליכים מוסדרים בכל יחידות החברה. איתור ומיפוי כשלים, ליקויים או סיכונים בתהליכים אלו ומתן חוות דעת מקצועית לחברה בכל הנוגע לדרכי התמודדות ומניעה של כשלים וליקויים בעתיד.

משרדינו מעסיק עובדים מנוסים בעלי יידע וניסיון רב בתחום, המבצעים את עבודתם באופן מקצועי ובדיסקרטיות.

משרדנו מאמין שלכל ארגון וארגון קיימת חשיפה למגוון רחב של סיכונים הקשורים בסביבתו ובפעילותו העסקית, סיכונים אלו ידועים בעיקר כסיכונים תפעוליים, פיננסיים ורגולטורים.
מצבת הסיכונים הקיימים בכל ארגון היא שונה וכוללת סיכונים כגון : כשל במערכות בקרה ודיווח, ביצוע פעולות שלא בסמכות, אי עמידה ביעדים, חוסר תום לב, פגיעה בשלמות תהליך, אי ניצול משאבים כנדרש ועוד.
שירותי הביקורת הפנימית והשירותים הנלווים להם המוענקים על ידי משרדנו מבוצעים במקצועיות על ידי אנשי מקצוע עם ניסיון רב שנים בתחומם.
עיקר עבודתם היא תיעוד תהליכי העבודה הקיימים בארגון, ומיפוי החשיפות הקיימות בתהליכים אלו. תוצר סופי של עבודתנו הינו דוח ממצה ומקיף המפרט את כלל הממצאים שאותרו בעבודתנו בצירוף המלצות לתיקון ושיפור.
אנחנו מאמינים שבאמצעות הדוח ניתן לאתר את נקודות התורפה הקיימות בתהליכי העבודה הנהוגים בארגון ובאופן פעילותו, למפות את
הסיכונים, הכשלים והליקויים אשר הארגון חשוף בפניהם לקבוע עבור הארגון סדרי עדיפויות לטיפול בהן, ולתת המלצות לתקנן.

בקרה תקציבית ככלי עזר ניהולי למנהלי החברה.
בקרה תקציבית היא כלי ניהולי חשוב ביותר המיועד לסייע למנכ”ל ארגון בעבודתו.
באמצעות ניהול מודל בקרה מתאפשר לגורם הניהולי להשוות את הכנסות החברה, עלויות החברה וביצועיה בזמן אמת ובכל לנקוט בפעולות מתקנות .
מודל בקרה תקציבית יעיל כולל ארבעה עקרונות : קביעת יעדים כמותיים וכספיים, מדידת התוצאות, השוואה מול היעדים, נקיטת פעולות מתקנות.
עקרונות אלו מתבטאים ביצירת תוכנית מפורטת הנותנת מענה לדרישות הארגון ובכלל זה : זיהוי כשלים, הפסדים, ניתוח עמידה ביעדים , צפי לעמידה ביעדים בעתיד, ניתוח מגמות והסקת מסקנות להמשך, זיהוי בעיות ופערי דיווח , סנכרון בין הגופים השונים ואינטגרציה של נתונים.