שירותי הנהלת חשבונות לעמותות

משרדנו מסייע לעמותות במילוי חובות הדיווח, בהכנה וביקורת דוחות כספיים, ביצוע ביקורת פנימית, הגשת בקשות תמיכה וליווי העמותה בנושאי מיסוי וניהול שוטף.

– ביקורת ועריכת דוחות כספיים לעמותות

– ייעוץ עסקי

– ליווי הפעילות הפיננסית

– בקרה פיקוח על העברות כספים

– ייעוץ בכתיבת נהלים ובדיקת אכיפתם

– מתן חוות דעת מקצועיות

– הפקת אישורים ודוחות מיוחדים הנדרשים מגופים המתקצבים את הארגון

– טיפול בדרישות רשם העמותות

– טיפול בדרישות שלטונות מס הכנסה