ביקורת וחשבונאות

שירותי הביקורת במשרד שלמה נמרודי ושות’ רואי חשבון, בהנהלת שלמה נמרודי רואה חשבון, כוללים הכנת דוחות כספיים שנתיים, דוחות כספיים תקופתיים, הכנת דוחות ניהוליים (תקציב, מרכזי רווח, ניתוח אנליטי), מעקב אחר תוצאות הפעילות של העסק במהלך השנה והתאמת תכנון המס היעיל ביותר. צוותי הביקורת והחשבונאות מורכבים מרואי חשבון, מתמחים וכלכלנים.

ביקורת וחשבונאות

– ביקורת חשבונות

– סיוע וייעוץ בפתרון בעיות חשבונאיות

– ייעוץ וליווי הנפקות

– הצגת דוחות כספיים על פי כללי דיווח בחו”ל

בדיקות נאותות חשבונאיות

– פרסום עדכונים וחידושים בתחומי הביקורת והחשבונאות

– מתן חוות דעת מקצועיות