תכנון מס וייעוץ בתחום המיסוי

שירותי המיסים כוללים ייעוץ מקיפים בכל תחומי המיסים: מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף, מס שבח מקרקעין, ביטוח לאומי חוקי עידוד ועוד. השירותים מבוססים על קשר אישי וניתנים הן ללקוחות המשרד והן לחברות ויחידים שאינם נמנים על חוג לקוחותינו הקבועים.

המשרד נמצא בקשר רציף עם רשויות המס ומייצג את לקוחותיו בענייני מס שוטפים, דיונים, השגות וקבלת אישורים מיוחדים.

תכנון מס

תכנון מס לחברות, שותפויות וליחידים בכל הנוגע לפעילות העסקית השוטפת ליווי עסקאות ופעילויות השקעה בכל השלבים ותכנון מס אופטימאלי לעסקה.

יעוץ בקביעת אופן המימון

שיקולי מס בקביעת אופן המימון (הון מניות, שטרי הון, הלוואות בעלים וכו’), השלכות מע”מ ושיקולי כדאיות בקבלת הלוואות מחברה.

עסקאות מקרקעין

מס שבח, מס רכישה, מכירה והשכרת דירות, עסקאות קומבינציה, איגודי מקרקעין, פטורים.

שכר ותגמול עובדים

המס על שכר ועל תגמול עובדים, הוצאות עודפות, הפרשות סוציאליות, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

חוות דעת

מתן חוות דעת בסוגיות מס לרבות לבתי משפט וקבלת חוות דעת מקדמיות מרשויות המס (פרה – רולינג).

דוחות מס

עריכה ובדיקת דוחות מס ליחידים ולחברות, ניצול זכויות מס, טיפול בהחזרים ועוד.

ניהול ספרים

הקמת מערך חשבונאי בהתאם להוראות ניהול ספרים, בדיקה והכנה לביקורת של רשויות המס.

שינוי גודל גופנים