שירותי חשבות וניהול כספים לחברות הייטק

משרדנו מעניק שירותי חשבות וניהול כספים המותאמים לפי לצרכי הלקוח ומיועדים לחברות הפועלות במגוון תחומים ומצויות בשלבים שונים במחזור חייהן. השירותים מביאים לחסכון מיידי בהוצאות החברה וזאת בשל העלות הנמוכה יחסית של השירותים בהשוואה למשרת עובד שכיר.
השירותים ניתנים על ידי צוות מקצועי בעל ניסיון רב ומגוון, שמטרתו ביצוע העבודה ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר על מנת ליצור פתרונות יעילים לניהול הפיננסי בחברה. להלן פירוט שירותי חשבות וניהול כספים

ניהול פיננסי

– עבודה עם הנהלת החברה

– ניהול עבודה עם גופים חיצוניים לחברה

– ניהול פיננסי שוטף

– ליווי וייעוץ עסקי

– הכנת דוחות לבעלי מניות

– משקיעים וגופים חיצוניים

מזומנים ובנקים

– הכנת תזרימי מזומנים תקופתיים יומי/חודשי/רבעוני

– עבודה מול הבנקים והגופים הפיננסיים השונים

– ניהול ופיקוח של חשבונות הבנקים (בארץ ובחו”ל)

– ניתוח וחזוי השלכתו על תכנית העבודה Burn Rate

– ביצוע תשלומים לספקים

תקציב

– הכנת תקציב פעילות והתאמתו לתוכנית העבודה

– תמחור מוצרים ושירותים

– ביצוע בקרות תקציב תקופתיות

– ניתוח כלכלי של פעילויות עסקיות

דוחות כספיים והנהלת חשבונות

– פיקוח שוטף על הנהלת החשבונות

– עבודה מול רואה החשבון של החברה

– סיוע בעריכת הדוחות הכספיים