ייעוץ וליווי עסקי

הייעוץ וליווי עסקי שניתנים ע”י משרדנו, משרד נמרודי ושות’ רואי חשבון, בהנהלתו של שלמה נמרודי רואה חשבון, מתמקדים בעיקר בתחומים הבאים: הכנת תוכניות עסקיות לצרכי מימון, מכירה, גיוס שותפים, וגיוסי הון. הערכות שווי פירמה לצרכי השגת מימון, גיוס משקיע/שותף והנפקות. בדיקות כדאיות השקעות ופרוייקטים, בדיקת כדאיות בכניסה לפעילות חדשה, תוכניות הבראה וליווי חברות בקשיים, חוות דעת כלכליות לבתי משפט ובוררויות. ייעוץ עסקי וליווי שוטף, ניהול כספים, הכנת מצגות לבנקים ומוסדות מימון: תזרימי מזומנים ותחזיות, ניהול בטחונות, מסגרות אשראי וכיו”ב. ניתוח ומעקב אחר תוצאות פעילות עסקית, ניתוח רווחיות, הגדרת מרכזי רווח וכו’

בנוסף, מבצע המשרד נמרודי ושות’ בדיקות נאותות “Due Diligence”.

ייעוץ עסקי

– ייעוץ פיננסי שוטף

– בדיקת כדאיות והערכות שווי

– חשבות וניהול כספים

– ליווי עסקאות רכישה, מכירה ופעילויות השקעה

– הרחבת פעילות עסקית בארץ ובחו”ל

– סיוע בהשגת מימון מבנקים גופים פיננסיים ומשקיעים

– בניית תוכנית עסקית

– בדיקת נאותות (Due Diligence)