עדכונים בנושא נגיף הקורונה

בימים אלו אנו חווים משבר שטרם ידענו כמותו בכלכלה בכלל ובתחום יחסי העבודה בפרט. סיוע למעסיקים ולעצמאים :

• הלוואות בערבות מדינה בעקבות המשבר משרד האוצר הודיע על פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה כדי לסייע בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על המשק. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים בעלי מחזור שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש”ח בשנה ואשר יציגו קשר סיבתי בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף. משרדנו מציע ליווי מהגשת הבקשה ועד לקבלתה תוך בדיקת תנאי הזכאות המצטברים .

• מענק חד פעמי לעצמאים בעקבות המשבר משרד האוצר הודיע על מתן מענק חד פעמי לעצמאים שיוכיחו כי הפדיון והרווחים שלהם ירדו בגלל משבר הקורונה. משרדנו מציע ליווי בהגשת הבקשה ובדיקת תנאי הזכאות .

• סיוע לשיפור תזרים המזומן ההתפרצות נגיף הקורונה מציבה בפני עסקים אתגרים משמעותיים והתמודדות עם קשיים תזרימים ואחרים המחייבים בחינה מחדש, בין היתר, של ניהול תזרים המזומנים ונקיטת צעדים להגדלת תזרים המזומנים הפנוי.

משרדנו מציע לבצע ניתוח מעמיק של תזרים המזומנים, תוך בחינת צעדים לשיפורו בפן העסקי ובפן המיסוי, הכולל בין השאר בחינת מעבר לדיווח תקבולים על בסיס מזומן לצרכי מע”מ לצד ניכוי מס התשומות על בסיס מצטבר, הכרה בחובות אבודים , טיפול וסיוע בשחרור החזרים מרשויות המס, איחוד עוסקים ועוד.

שינוי גודל גופנים